Mit kínálunk

Minden fordítás egyedi projekt, tekintet nélkül arra, hogy egy vagy több oldalnyi fordításáról van-e szó. Ezért nap mint nap arra törekszünk, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtsuk a következő területeken:

  • írásbeli fordítás,
  • lektorálás,
  • tolmácsberendezések kölcsönzése,
  • tolmácsolás,
  • hiteles fordítások, és
  • nyelvoktatás.

Fordítás

A fordítás művészet. Fordítóink az e munka terén gazdag, sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik munkájukhoz különféle fordítás támogató eszközöket használnak. Munkánk során következetesen figyelünk megrendelőink kívánságaira, törekedve arra, hogy elégedettek legyenek kapott szolgáltatásainkkal.

80 nyelvpárban vállalunk fordítást pénzügyi, jogi, gazdasági, gépészeti, orvosi, műszaki, gépjárművekkel kapcsolatos, informatikai és más téren. Készítünk használati utasítások, reklámanyagok és prospektusok, műszaki leírások, honlapok, katalógusok, éves jelentések, stb. fordításait.
Projektvezetőink örömmel fogadják elképzeléseiket, amelyek alapján ajánlatot készítenek.

 

Lektorálás

Több szem többet lát. A lektor minden projekt fontos szereplője, aki ellenőrzi a fordítás nyelvtani helyességét és egyezését az eredeti dokumentummal, így garantálva a fordítás minőségét. A lektorálás a fordítási folyamat része vagy külön szolgáltatás.

A hiteles fordításokat olyan hivatalos igazságügyi tolmácsok készítik el, akik a Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által kiadott tolmácsigazolvánnyal rendelkeznek. A hiteles fordítások az eredeti dokumentumból és annak fordításából készülnek el, amelyet az igazságügyi tolmács a bélyegzőjével és aláírásával látja el, garantálva, hogy a fordítás szövege azonos az eredeti irat szövegével.

Hiteles fordítás

Ha szeretné, hogy a fordítást külföldön is elismerjék, hitelesített fordításra van szüksége.

Hitelesítést különféle dokumentumokhoz, pl. az álláspályázatokhoz, ösztöndíjakhoz, diplomák, bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, orvosi igazolások, orvosi jelentések, pénzügyi jelentések, igazolások, bírósági kivonatok, peres ügyek, határozatok, munkaszerződések és tartózkodási engedélyek szövegeire lehet kérni.

A hiteles fordításokat olyan hivatalos igazságügyi tolmácsok készítik el, akik a Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által kiadott tolmácsigazolvánnyal rendelkeznek. A hiteles fordítások az eredeti dokumentumból és annak fordításából készülnek el, amelyet az igazságügyi tolmács a bélyegzőjével és aláírásával látja el, garantálva, hogy a fordítás szövege azonos az eredeti irat szövegével.

Tolmács eszközök bérlése

A rendezvényeken történő tolmácsoláshoz és csoportok vezetéséhez szükséges minden felszerelést biztosítunk (fülkét, fejhallgatókat, mikrofonokat, a rendezvény hangosítását stb.).

A rendezvény teljes időtartamára biztosítunk egy technikust és technikai segítséget igény szerint.

Tolmácsolás

Szeretne javítani az üzleti megbeszélés vagy értekezlet szakmai kommunikációján? Új ügyfeleket keres kiállításokon? A tolmácsolás a megfelelő megoldás! A tolmácsolásnak három formája van:

Szinkrontolmácsolás
A szinkrontolmácsolás az elhangzó üzenettel egyidejűleg, illetve maximum egy-egy mondatnyi csúszással történő nyelvi közvetítést jelent. A tolmács egyidejűleg fordítja szóban a beszélő által elmondottakat. Konferenciatechnikával, speciális fülkében biztosítjuk a megértést, amiben két tolmács ül, akik a célnyelven mondják tovább az elhangzottakat, a hallgatók pedig fejhallgatón keresztül hallgatják. A szinkrontolmácsolás akkor jó választás, ha a hallgatóság csak figyeli az elhangzottakat, illetve a beszélő és a hallgatóság között nincs intenzív kommunikáció: például előadások tolmácsolása.

Konszekutív tolmácsolás
Azt jelenti, hogy a tolmácsolás szakaszokban, kisebb gondolati egységekben zajlik. Az előadó elmond egy egységnyi szöveget, majd megvárja, hogy azt a tolmács lefordítsa azt a kívánt nyelvre. A tolmács az előadó közvetlen közelében tartózkodik. Az előadó által elmondott egységnyi szöveg általában néhány mondatos.
A konszekutív tolmácsolás alkalmasabb a beszélő és a hallgatóság intenzívebb kommunikációja esetén, hiszen a hallgatók közben is feltehetik kérdéseiket, vagy válaszolhatnak a beszélő kérdéseire. Egy nyelvpárban valósul meg a konszekutív tolmácsolás.

Fülbesúgás (Chuchotage)
A tolmácsolásnak ez az a módja, amikor a tolmács közvetlenül a hallgató mellett ül és suttogva fordítja a beszélő szavait. Akkor van értelme, ha a hallgatók száma nem haladja meg három főt.