Cover for Preteks
464
Preteks

Preteks

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

2 days ago

Preteks
🌍✈️ Naš direktor Alen Dominić se trenutno mudi v Krakovu, kjer sodeluje na ELIA Networking Days 2023! 🎉💼Veseli nas, da lahko delimo, da se je naš direktor Alen Dominič udeležil enega najpomembnejših dogodkov v prevajalski industriji – ELIA Networking Days 2023 v Krakovu! 🌟📚📅 Datum: 28. - 29. september 2023📍 Lokacija: Krakov, Poljska👥 Na tem izjemnem dogodku so se zbrali prevajalci, tolmači, vodje projektov in drugi strokovnjaki iz jezikovnih storitev. 💬🌐🔍 Alen je sodeloval na okroglih mizah in delil svoje dragocene izkušnje, hkrati pa pridobil nove vpoglede v najnovejše tehnologije in strategije v industriji. 🚀🛠️🤝 To je odlična priložnost za širjenje profesionalnega omrežja in za sodelovanje na mednarodni ravni. 👥🌍Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami! 💪#eliand2023 #alendominic #preteks #mreženje #prevajanje #tolmačenje #jezikovnestoritve #inovacije #lokalizacija🌍✈️ Our Director, Alen Dominić, is currently in Krakow attending ELIA Networking Days 2023! 🎉💼We're delighted to share that our Director, Alen Dominič, is attending one of the most significant events in the translation industry – ELIA Networking Days 2023 in Krakow! 🌟📚📅 Date: September 28-29, 2023📍 Location: Krakow, Poland👥 This extraordinary event gathers translators, interpreters, project managers, and other experts in language services. 💬🌐🔍 Alen participated in roundtable discussions, sharing his valuable experiences while gaining new insights into the latest technologies and strategies in the industry. 🚀🛠️🤝 This is a fantastic opportunity to expand our professional network and engage at an international level. 👥🌍For more information about our services, visit our website 🌐: preteks.eu/sl/domov/We look forward to further collaboration with you! 💪#eliand2023 #alendominic #preteks #networking #translation #interpreting #languageservices #innovation #Localisation ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Preteks
🗨️ Evropski Dan Jezikov: Praznovanje Raznolikosti in Enotnosti 🌍📚Evropski dan jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, je priložnost za praznovanje bogate jezikovne raznolikosti, ki nas obdaja. 👏🎉 Jezik je več kot samo komunikacijsko orodje; je del naše kulture, naše identitete in našega vsakdanjega življenja. 🗺️🤝 Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪#evropskidanjezikov #jezik #raznolikost #kultura #lokalizacija🗨️ European Day of Languages: Celebrating Diversity and Unity 🌍📚Celebrated on September 26, the European Day of Languages is an opportunity to celebrate the rich linguistic diversity that surrounds us. 👏🎉 Language is more than just a tool for communication; it's a part of our culture, our identity, and our daily lives. 🗺️🤝 For more information about our services, visit our website 🌐: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪#EuropeanDayofLanguages #language #diversity #culture #Localisation ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
Simultano Tolmačenje na 61. Mednarodnem Kmetijsko-Živilskem Sejmu AGRA 2023 🌾💧Biti del tako pomembnega dogodka, kot je 61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, je bila za nas čast in odgovornost. 🏆🌽 Tema "Voda, kot življenjska sila" je bila še posebej relevantna v današnjem svetu. 💧🌍Na Madžarsko-slovenskem poslovnem forumu, ki ga je organiziral CED CENTRAL EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPMENT NETWORK NONPROFIT LTD, smo zagotavljali simultano tolmačenje med slovenščino in madžarščino ter opremo za to. 🎧🎤Zavedamo se, da je natančno in zanesljivo tolmačenje ključnega pomena pri mednarodnih dogodkih, še posebej, ko gre za tako pomembne teme. 🌱🔄 Naša ekipa je ponosna, da je lahko pomagala pri uspehu tega dogodka. 🎉🤝Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪#tolmačenje #AGRA2023 #vodakotživljenjskasila #mednarodnisejem #kmetijstvo #poslovniforum #slovenija #madžarska #lokalizacija Simultaneous Interpretation at the 61st International Agricultural and Food Fair AGRA 2023 🌾💧Being part of such an important event as the 61st International Agricultural and Food Fair AGRA was both an honor and a responsibility for us. 🏆🌽 The theme "Water as the Force of Life" was particularly relevant in today's world. 💧🌍At the Hungarian-Slovenian Business Forum, organized by CED CENTRAL EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPMENT NETWORK NONPROFIT LTD, we provided simultaneous interpretation between Slovenian and Hungarian, as well as the necessary equipment. 🎧🎤We understand that accurate and reliable interpretation is crucial at international events, especially when dealing with such important topics. 🌱🔄 Our team is proud to have contributed to the success of this event. 🎉🤝For more information about our services, visit our website 🌐: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪#interpretation #AGRA2023 #waterastheforceoflife #internationalfair #agriculture #businessforum #slovenia #hungary #localisation ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
🎯📝 Zakaj je Natančnost Pomembna 📚🔍V prevajalski industriji ni prostora za napake. 🚫❌ Natančnost je ključna za zagotavljanje kakovosti in zaupanja med nami in našimi strankami. 🤝 Vsaka beseda, vsak izraz mora biti natančno preveden, da ohrani izvorno sporočilo in pomen. 📚🎯 Natančnost ni samo vrlina, ampak nujnost v našem poklicu. 📝🔍 Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran 🌐: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪 #natančnost #prevajalskestoritve #kakovost #zaupanje #lokalizacija #business 🎯📝 Why Accuracy Matters 📚🔍There's no room for error in the translation industry. 🚫❌ Accuracy is key to ensuring quality and building trust between us and our clients. 🤝 Every word, every expression must be precisely translated to maintain the original message and meaning. 📚🎯 Accuracy is not just a virtue but a necessity in our profession. 📝🔍 For more information about our services, visit our website: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪 #Accuracy #translationservices #quality #trust #Localisation #business ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
🗳️🎙️ Jezik in Politika: Kako Jezik Vpliva na Politično Komunikacijo 🌍🤝Jezik je več kot zgolj način komunikacije; je orodje moči in vpliva. 📜💡 V politiki je prava beseda na pravem mestu lahko odločilna. 🎯🏛️ Naša ekipa je usposobljena za prevajanje političnih besedil z globokim razumevanjem kulturnih in ideoloških nians. 🌍📘 Za več informacij o naših storitvah obiščite našo spletno stran: preteks.eu/sl/domov/Veselimo se sodelovanja z vami! 💪 #prevajanje #politika #komunikacija #moč #vpliv #lokalizacija 🗳️ 🎙️Language and Politics: How Language Influences Political Communication 🌍🤝Language is more than just a means of communication; it's a tool of power and influence. 📜💡 In politics, the right word in the right place can be decisive. 🎯🏛️ Our team is trained in translating political texts with a deep understanding of cultural and ideological nuances. 🌍📘 For more information about our services, visit our website: preteks.eu/sl/domov/We look forward to collaborating with you! 💪 #translation #politics #communication #power #influence #Localisation ... See MoreSee Less
View on Facebook