Cover for Preteks
471
Preteks

Preteks

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

18 hours ago

Preteks
🌍✨ 21. februarja obeležujemo mednarodni dan maternih jehzikov. Ta datum ni zgolj simbolna obletnica, ampak spomin na pogum in boj bengalskih študentov za priznanje bengalščine v Pakistanu leta 1952. V Preteksu posebej cenimo prednosti dvojezičnega območja našega domačega mesta, Lendave, kjer slovenščina in madžarščina sobivata in se dopolnjujeta, hkrati pa lahko občutimo tudi vpliv hrvaščine. Ta jezikovna raznolikost je dragocen del naše identitete in kulturne dediščine, hkrati pa nas spodbuja, da spoštujemo in slavimo razne svetovne jezike in kulture.🌐 #mednarodnidanmaternihjezikov #jezikovnaraznolikost #maternijezik #kultura #preteks #lendava #slovenščina #madžarščina #hrvaščina 🌍✨ On the 21st of February we celebrate the International Mother Language Day. This date is not just a symbolic anniversary, but a commemoration of the courage and struggle of Bengali students for the recognition of Bengali in Pakistan in 1952. At Preteks, we particularly appreciate the advantages of the bilingual area of our home town, Lendava, where Slovenian and Hungarian coexist and complement each other and where we can also feel the influence of the Croatian language. This linguistic diversity is a valuable part of our identity and cultural heritage, and encourages us to respect and celebrate the different languages and cultures of the world.🌐 #InternationalMotherLanguageDay #LinguisticDiversity #mothertongue #culture #preteks #lendava #slovenian #hungarian #croatian ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Preteks
🌍✨ Predstavnika prevajalskega podjetja Preteks, se bosta udeležila mednarodne konference Together 2024, ki bo potekala 22. in 23. februarja v Rigi, v Latviji. Organizator konference je združenje ELIA - European Language Industry Association.Konferenca Together deluje kot platforma za vodilna prevajalska podjetja in samostojne prevajalce, kjer se razpravlja o sedanjosti in prihodnosti jezikovnih storitev.🚀 Med ključnimi cilji naše udeležbe so:- Razvoj močnejšega in bolj dobičkonosnega omrežja- Maksimizacija produktivnosti z novimi orodji in pristopi- Priprava na prihajajoče izzive in priložnosti- Prispevanje k močnejši industrijiPoudarek bo tudi na strokovnem izobraževanju in mreženju med prevajalskimi podjetji, kar je ključnega pomena za našo nadaljnjo rast in razvoj.📈🤝#preteks #Together2024 #Elia #jezikovnaindustrija #razvoj #mreženje #riga🌍✨ Two representatives of the translation company Preteks, will attend the Together 2024 international conference, which will take place on 22-23 February in Riga, Latvia. The conference is organised by ELIA - European Language Industry Association.Together conferences serve as a platform for industry leaders, language service companies, and freelancers to discuss the present and future of the language trade.🚀 Key goals for our participation include:- Developing a stronger and more profitable network- Maximizing productivity with new tools and approaches- Preparing for upcoming challenges and opportunities- Contributing to a stronger industryA focus will also be on professional education and networking among translation companies, which is essential for our continued growth and development.📈🤝#preteks #Together2024 #Elia #languageindustry #development #networking #riga ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
🥋🏆Ponosni smo, da smo lahko bili pokrovitelji judo turnirja, ki je mladim športnikom omogočil, da pokažejo svojo strast in zagnanost. Judo klub Lendava je v telovadnici Dvojezične srednje šole Lendava pripravil dvodnevno tekmovanje - 48. Pokal Lendave, kjer so se pomerile selekcije mladincev, mladink, mlajših kadetov in kadetinj, ter starejših in mlajših deklic in dečkov.Čestitamo vsem udeležencem za njihov trud in odlične dosežke ter se veselimo nadaljnjih uspehov. Skupaj gradimo skupnost, ki spodbuja in podpira mlade talente na njihovi športni poti. 🌟💪#preteks #podpora #mladišportniki #judo #pokallendave #športniduh 🥋🏆We're proud that we had the opportunity to sponsor the judo tournament that allowed young athletes to showcase their passion and dedication. The Judo Club Lendava organized a two-day event - the 48th Lendava Cup, held at the gymnasium of the Bilingual Secondary School in Lendava, featuring competitions among juniors, cadets, younger cadets, and older and younger girls and boys categories.Congratulations to all participants for their efforts and excellent achievements, and we look forward to seeing more of your successes. Together, we are building a community that encourages and supports young talents on their sporting journey. 🌟💪#preteks #support #youngathletes #judo #lendavacup #sportsmanship ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
Vesel, igriv in norčav pustni torek! Ekipa Preteks! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
8. februar ni le datum na koledarju, ampak dan, ko vsa Slovenija praznuje Prešernov dan, osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik. Ta poseben dan, ki sovpada z obletnico smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna, je priložnost za počastitev bogate slovenske kulturne dediščine. 🇸🇮✒️Prešernov dan je trenutek za premislek o vrednotah, ki jih prinaša umetnost in kultura v naša življenja. To je čas, ko se po vsej državi podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, priznanja za vrhunske dosežke na področju umetnosti. 🏆🎭V Preteksu se pridružujemo praznovanju tega pomembnega dne, saj verjamemo, da je kultura temelj naše identitete in vir navdiha za vse naše delovanje. 🌐💡Vsem umetnikom, ustvarjalcem in ljubiteljem kulture želimo iskreno čestitamo ob njihovem prazniku in se zahvaljujemo za njihov neprecenljivi prispevek k bogatenju slovenskega duha.#preteks #Prešernovdan #kultura #umetnost #slovenijaFebruary 8th is not just a date on the calendar but a day when all of Slovenia celebrates Prešeren Day, the central Slovenian cultural holiday and a public holiday. This special day, coinciding with the anniversary of the death of our greatest poet, France Prešeren, is an opportunity to honor the rich Slovenian cultural heritage. 🇸🇮✒️Prešeren Day is a moment to reflect on the values that art and culture bring into our lives. It's a time when the Prešeren Awards and Prešeren Fund Awards are bestowed across the country, acknowledgments for outstanding achievements in the field of arts. 🏆🎭At Preteks, we join in the celebration of this significant day, as we believe that culture is the foundation of our identity and a source of inspiration for all our activities. 🌐💡We sincerely congratulate all artists, creators, and culture enthusiasts on their holiday and thank them for their invaluable contribution to enriching the Slovenian spirit.#preteks #prešerenday #culture #art #slovenia ... See MoreSee Less
View on Facebook