Cover for Preteks
472
Preteks

Preteks

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

1 week ago

Preteks
📢✨ Prevajalsko podjetje Preteks je danes zagotovilo tolmačenje ter konferenčno in tolmaško opremo na konferenci Interreg projekta SI-HU z naslovom "Keep Young and Fit"! 🎉🗣️💬Konferenca, ki je potekala v prostorih Alma Mater Europaea - ECM, je bila posvečena razpravi o stanju gibanja in zdravega prehranjevanja mladih v čezmejni regiji. 📅📍 Med epidemijo se je zdravje mladih žal poslabšalo, zato je bila današnja konferenca ključnega pomena za pripravo strategij, ki bodo pomagale izboljšati stanje mladih. 📈💪🍏Dogodek je bil poln zanimivih predstavitev in diskusij strokovnjakov ter drugih deležnikov, ki so skupaj iskali rešitve za boljšo prihodnost naše mladine, naše podjetje pa je poskrbelo, da je komunikacija med slovenskimi in madžarskimi deležniki potekala nemoteno! 💬👩‍⚕️👨‍⚕️📊 #Prevajanje #Tolmačenje #ZdravjeMladih #Konferenca #SIHU #Preteks #KeepYoungAndFit #Interreg #ZdravjeInGibanje #ČezmejnoSodelovanje📢✨ Preteks Translation Company provided interpretation services and conference equipment at today's Interreg SI-HU project conference titled "Keep Young and Fit"! 🎉🗣️💬The conference, held at Alma Mater Europaea - ECM, focused on discussing the state of physical activity and healthy eating among young people in the cross-border region. 📅📍 Unfortunately, the health of young people has been steadily declining post-pandemic, making today's conference crucial for developing strategies to improve the situation. 📈💪🍏The event featured numerous insightful presentations and discussions among experts and other stakeholders, all working together to find solutions for a healthier future for our youth and our company ensured that communication between Slovenian and Hungarian stakeholders was smooth! 💬👩‍⚕️👨‍⚕️📊 #Translation #Interpretation #YouthHealth #Conference #SIHU #Preteks #KeepYoungAndFit #Interreg #HealthAndFitness #CrossBorderCollaboration ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
📣📣‼️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Preteks
📣 Od 13. do 14. junija se bosta Timea in Alen udeležila konference MemoQfest 2024 v Budimpešti! 🏰🌟MemoQfest 2023 je bil največji dogodek, ki ga je memoQ Translation Technologies kdajkoli organiziral: več kot 260 ljudi iz več kot 35 držav se je udeležilo dogodka z namenom, da bi izvedeli več o najnovejših trendih v industriji, spoznali kaj novega se pripravlja pri memoQ, ter pridobili resnične nasvete in trike od memoQ ekipe in drugih izkušenih uporabnikov.Tudi letos bomo prisotni na memoQfest 2024 in se že zelo veselimo srečanja z vsemi starimi znanci. To je odlična priložnost, da ponovno vzpostavimo stike in poglobimo naše odnose. Prav tako pa smo odprti za nova poznanstva in sodelovanja, ki bodo prispevala k naši skupni rasti in uspehu v prevajalski industriji. 🤝#memoQfest2024 #Budimpešta #Konferenca #Prevajanje #MemoQ #Preteks📣 From June 13th to 14th, Timea and Alen will attend the MemoQfest 2024 conference in Budapest! 🏰🌟MemoQfest 2023 was the biggest event memoQ has ever organized: more than 260 people from over 35 countries attended to learn about the most recent industry trends, see what’s cooking at memoQ, and get real-life tips and tricks from the memoQ team and other experienced users.We will also be present this year at MemoQfest 2024 and are eagerly looking forward to reconnecting with familiar faces. This is a wonderful opportunity to re-establish connections and deepen our relationships. We are also excited to meet new people and explore potential collaborations that will contribute to our mutual growth and success in the translation industry. 🤝#memoQfest2024 #Budapest #Conference #Translation #MemoQ #Preteks ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
🎂🎉Podjetje Preteks že 17 let ponosno stoji ob vaši strani in skrbi za vaše prevajalske potrebe. Hvaležni smo vsem našim strankam, partnerjem in zaposlenim, ki so nas podpirali na tej neverjetni poti. Vaša zaupanje in podpora sta nas pripeljala do tega pomembnega mejnika in brez vas tega ne bi bilo mogoče doseči.Veselimo se prihodnjih let, polnih novih izzivov in uspešnega sodelovanja. Naša predanost kakovosti in odličnosti ostaja nespremenjena in veseli smo, da lahko še naprej skupaj rastemo in napredujemo. 🥳🙏Hvala, ker ste del naše zgodbe! ❤️#preteks #17let #obletnica #hvaležni #prevajalskestoritve #skupajsmomočnejši🎂🎉Preteks has proudly been at your service for 17 years, meeting all your translation needs. We are immensely grateful to all our clients, partners, and employees who have supported us on this incredible journey. Your trust and support have brought us to this significant milestone, and it wouldn't have been possible without you.We look forward to many more years filled with new challenges and successful collaborations. Our commitment to quality and excellence remains unwavering, and we are excited to continue growing and progressing together. 🥳🙏Thank you for being part of our story! ❤️#preteks #17years #anniversary #grateful #translationservices #togetherwearestronger ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
🔍 Kaj so veščine lokalizacije? 🌐 Prevajalsko podjetje Preteks se ukvarja ne le s prevajanjem, temveč tudi z lokalizacijo. Lokalizacija (L10n) je proces prilagajanja prevodov kulturi ciljnega trga, da izgledajo in delujejo čim bolj domače. To pomeni, da ne gre zgolj za prepisovanje besed, temveč za prilagoditev celotnega sporočila, da bo odmevalo z lokalnim občinstvom. 🌍Zakaj je to pomembno? 🧐 Lokalizacija povečuje angažiranost uporabnikov in izboljšuje uporabniško izkušnjo, saj poskrbi, da se vaša vsebina počuti naravno in pristno. Prevajalsko podjetje Preteks ima vse potrebne veščine in izkušnje za izvedbo lokalizacije na najvišji ravni.📈 Pridružite se našim zadovoljnim strankam in izkoristite prednosti lokalizacije še danes!#preteks #lokalizacija #prevajanje #GlobalnoPoslovanje #jezikovnerešitve 🌍📚🔍 What are localization skills? 🌐 At Preteks Translation Company, we specialize not only in translation but also in localization. Localization (L10n) is the process of adapting translations to the culture of a target market so that they look and feel as native as possible. This means it's not just about translating words but about adjusting the entire message to resonate with the local audience. 🌍Why is this important? 🧐 Localization increases user engagement and improves user experience by making your content feel natural and authentic. Preteks Translation Company has the skills and experience necessary to perform localization at the highest level.📈 Join our satisfied clients and take advantage of the benefits of localization today!#preteks #localization #translation #GlobalBusiness #languagesolutions 🌍📚 ... See MoreSee Less
View on Facebook