Titelbild für Preteks
470
Preteks

Preteks

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

1 week ago

Preteks
⏳✍️ Dejanski čas prevajanja se lahko spreminja, če so potrebne dodatne raziskave ali priprave. 🕵️‍♂️📖 To pomeni, da je razumna delovna obremenitev za 8-urni delovnik 2400-2500 izvornih besed. Tako običajno prevedemo besedilo s 1000 izvornimi besedami v 3 do 4 urah. ⏰📝Razumevanje procesa in potrebnega časa za prevajanje je ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti. V Preteksu smo predani temu, da vam zagotovimo najboljše možne prevajalske storitve, ob upoštevanju vaših časovnih okvirjev. 📚💡#preteks #prevajanje #časprevajanja #kakovostprevoda #Učinkovitost⏳✍️ The actual translation time can change if additional research or preparations are needed. 🕵️‍♂️📖 This means a reasonable workload for an 8-hour workday is 2400-2500 source words, and we usually translate a 1000 source word text in 3 to 4 hours. ⏰📝Understanding the process and the necessary time for translation is crucial for ensuring quality and efficiency. At Preteks, we're committed to providing you with the best possible translation services, keeping your timelines in mind. 📚💡#preteks #translation #Translationtime #qualitytranslation #efficiency ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
😕📚 Zmedeni zaradi strokovne terminologije? Nič hudega, niste sami. V Preteksu se osredotočamo na jasnost in pravilnost uporabe terminov. 🎯📖 Razumemo, kako lahko nejasna terminologija povzroči zmedo in kako pomembno je, da so sporočila jasna in razumljiva.🔍 Delite z nami vaše izkušnje s strokovnimi izrazi in kako smo vam lahko v pomoč pri razjasnitvi ali prevajanju teh izrazov. Naša ekipa strokovnjakov je tukaj, da vam pomaga premostiti jezikovne ovire in zagotoviti, da je vaša komunikacija natančna in učinkovita.#preteks #jasnaterminologija #strokovniizrazi #prevajalskestoritve #komunikacijabrezovir😕📚 Confused by technical terminology? You're not alone. At Preteks, we focus on clarity and the correct use of terms. 🎯📖 We understand how unclear terminology can lead to confusion and how important it is for messages to be clear and understandable.🔍 Share your experiences with technical terms and how we can assist in clarifying or translating these terms for you. Our team of experts is here to help you overcome language barriers and ensure that your communication is accurate and effective.#preteks #clearterminology #technicalterms #translationservices #barrierfreeCommunication ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Preteks
⏰Hitrost je ključnega pomena. 💨 Razumemo, kako pomembni so hitri odzivni časi za naše stranke. Kako vam lahko pomagamo, da vaše sporočilo prispe tja, kamor mora, hitreje in učinkoviteje? 🚀💌V Preteksu se zavedamo, da čas ni samo denar, ampak tudi priložnost za napredek in uspeh. Naša ekipa je zavezana k zagotavljanju hitrih, a še vedno natančnih in zanesljivih prevajalskih storitev.👉 Potrebujete hitro prevajanje? Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli rešitev, ki bo vaše sporočilo dostavila hitro in brezhibno.#preteks #hitroprevajanje #prevajalskestoritve #hitrost #Učinkovitost⏰Speed is of the essence. 💨 We understand how important quick response times are for our clients. How can we help you get your message where it needs to go, faster and more efficiently? 🚀💌At Preteks, we realize that time is not just money, but also an opportunity for advancement and success. Our team is committed to providing fast, yet still accurate and reliable translation services.👉 Need a fast translation? Contact us and we will find a solution that delivers your message quickly and flawlessly.#preteks #fasttranslation #translationservices #speed #efficiency ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Preteks
🐣🌸V času, ko se prebuja narava, vam ekipa Preteks želi mirne in radostne velikonočne praznike. Naj vam ta čas prinese svežo energijo, upanje in čas za deljenje posebnih trenutkov z bližnjimi.Veselo Veliko noč! 🌷💐#preteks #velikanoč #pomlad #novzačetek #družina🐣🌸In a time when nature awakens, the Preteks team wishes you peaceful and joyful Easter holidays. May this season bring you fresh energy, hope, and time to share special moments with your loved ones.Happy Easter! 🌷💐#preteks #easter #spring #NewBeginnings #family ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Preteks
📝🌟 Z veseljem delimo odziv na testne prevode ANG-HR in ANG-HUN, ki smo jih izvedli za področje strojništva in elektronike. Stranke so naše delo ocenile zelo visoko, z ocenami do 99/100, pohvalile so predvsem natančnost in razumevanje tematike. 🎉Kljub manjšim predlogom za izboljšave so bili prevodi označeni kot odlični, kar potrjuje visoko strokovnost naših prevajalcev. 🥇Zahvaljujemo se za zaupanje in se veselimo nadaljnjih uspehov! 💼#preteks #prevajanje #odličnost #zadovoljstvostrank #strojništvo #elektronika 📝🌟We are excited to share feedback on our test translations from English into Croatian and Hungarian in machinery and electronics. Our work was highly rated, with scores up to 99/100, particularly praised for accuracy and understanding of the subject matter. 🎉Despite minor suggestions for improvement, the translations were deemed excellent, validating the high professionalism of our translators. 🥇We thank our clients for their trust and look forward to future successes! 💼#preteks #translation #excellence #clientsatisfaction #machinery #electronics ... See MoreSee Less
View on Facebook