Naše storitve

Vsak prevod je individualen projekt, ne glede na to, ali je potrebno prevesti eno ali več strani. Iz tega razloga se vsakodnevno trudimo, da vam zagotavljamo storitve najvišje kakovosti v obliki:

  • pisnih prevodov,
  • lektur,
  • najema opreme za tolmačenje,
  • tolmačenj,
  • sodno overjenih prevodov ter
  • jezikovne šole.

Prevajanje

Prevajanje je umetnost. Našo prevajalsko ekipo sestavljajo strokovnjaki z bogatimi, večletnimi izkušnjami na področju prevajanja, ki pri svojem delu uporabljajo različna prevajalska orodja. Pri svojem delu dosledno upoštevamo želje naročnika in stremimo k zadovoljstvu strank.

Nudimo vam prevode v in iz več kot 80 različnih jezikov. Prevajamo besedila s področja financ, prava, ekonomije, strojništva, medicine, tehnike, avtomobilizma, informacijskih tehnologij, … Pripravljamo tudi prevode navodil za uporabo, oglasnih brošur in prospektov, tehničnih specifikacij, spletnih strani, pogodb, katalogov, letnih poročil, …

Naši projektni vodje z veseljem prisluhnejo vašim željam ter vam pripravijo ponudbo.

 

Lektoriranje

Nič ni pomembnejše kot dodaten par oči. Lektor je pomemben del vsakega projekta, ki preveri slovnično pravilnost in ustreznost prevoda ter tako jamči za kakovost prevoda. Lektoriranje opravljamo kot del postopka prevajanja ali kot samostojno storitev.

Sodno overjeni prevodi

Če želite, da bodo prevodi dokumentov priznani tudi v tujini, potem potrebujete sodno overjene prevode.

Sodni prevod se lahko zahteva za različne dokumente, kot so npr. prošnje za delo, štipendije, diplome, potrdila, rojstni listi, zdravniška spričevala, zdravniška poročila, finančna poročila, potrdila, izvlečki sodišč, tožbe, odločbe, pogodbe o zaposlitvi ali dovoljenja za prebivanje.

Sodno overjene prevode opravljajo sodno zapriseženi tolmači, ki imajo odločbo Ministrstva za pravosodje za stalnega sodnega tolmača. Tovrstni prevodi so sestavljeni iz izvirnika in prevoda ter opremljeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, s čimer slednji jamči za istovetnost.

 

Najem opreme

Za potrebe vaših dogodkov nudimo najem vse potrebne opreme za tolmačenje, glasovno vodenje skupin (kabina, slušalke, mikrofoni, ozvočenje za celotni dogodek, itd.).

Tekom celotnega dogodka zagotovimo tehnika in dodatno strokovno pomoč.

 

Tolmačenje

Morda želite izboljšati strokovno komunikacijo na poslovnem srečanju ali sestanku? Morda pa zgolj iščete nove stranke na različnih sejmih? Prava rešitev za vas je tolmačenje. Poznamo tri vrste tolmačenja, in sicer:

Simultano tolmačenje
Je sprotno prevajanje brez zamika oz. z zamikom največ enega stavka. Prevajalec sproti prevaja besedilo govornika. Poteka v posebni sobi s konferenčno tehniko, kjer sedita 2 tolmača in prevajata besedilo, slušatelji pa poslušajo s pomočjo slušalk. Simultano prevajanje je primerno, ko poslušalci večinoma samo poslušajo ter med njimi in govorcem ne poteka intenzivna komunikacija, na primer predavanja.

Konsekutivno tolmačenje
Pomeni tolmačenje s premikom. Govornik pove določeno besedilo, nato počaka tolmača, da prevede v želen jezik. Tolmač se nahaja v neposredni bližini govorca. Enote besedila govorca so ponavadi dolge nekaj stavkov.

Ta oblika je bolj primerna za intenzivno komunikacijo med govorcem in poslušalci, saj lahko poslušalci sproti zastavijo svoja vprašanja ali odgovarjajo na zastavljeno vprašanje govorca. Izvaja se v enem jezikovnem paru.

Šepetanje
Pri tej obliki tolmačenja prevajalec sedi neposredno ob poslušalcu in mu šepeta prevod. Ta oblika prevoda je primerna za skupine do treh poslušalcev.